• page banner

Kulumiskindel vahend hõõrdumise talumiseks.

Kulumiskindel
Kulumiskindel vahend hõõrdumise talumiseks.

määratlus:
See on uut tüüpi materjal, millel on spetsiaalsed elektrilised, magnetilised, optilised, akustilised, termilised, mehaanilised, keemilised ja bioloogilised funktsioonid
Sissejuhatus
Kulumiskindlaid materjale on mitut tüüpi ja kasutusala on lai.Moodustatakse mastaapne kõrgtehnoloogiline tööstuskontsern, millel on väga lai turuväljavaade ja ülimalt oluline strateegiline tähtsus.Kulumiskindlad materjalid võib nende jõudluse järgi jagada mikroelektroonilisteks materjalideks, optoelektroonilisteks materjalideks, andurimaterjalideks, infomaterjalideks, biomeditsiinilisteks materjalideks, ökoloogilise keskkonna materjalideks, energiamaterjalideks ja nutikateks (nutikateks) materjalideks.Kuna elektroonilisi infomaterjale oleme käsitlenud eraldi uute materjalide kategooriana, on siin viidatud uued kulumiskindlad materjalid peale elektrooniliste infomaterjalide peamised kulumiskindlad materjalid.

mõju
Kulumiskindlad materjalid on uute materjalide valdkonna tuum ning neil on oluline roll kõrgtehnoloogia arengu edendamisel ja toetamisel.Globaalsete uute materjalide uurimise valdkonnas moodustavad kulumiskindlad materjalid umbes 85%.Infoühiskonna tulekuga mängivad kõrgtehnoloogia edendamisel ja toetamisel olulist rolli spetsiaalsed kulumiskindlad materjalid.Need on võtmematerjalid kõrgtehnoloogilistes valdkondades, nagu informatsioon, bioloogia, energeetika, keskkonnakaitse ja kosmos 21. sajandil.Neist on saanud riigid üle kogu maailma.Uute materjalide valdkonna teadus- ja arendustegevuse fookus on ka kõrgtehnoloogia arendamise strateegilise konkurentsi tulipunktiks erinevates riikides üle maailma.

Uurimine
Kulumiskindlate materjalide olulist positsiooni silmas pidades omistavad riigid üle maailma kulumiskindlate materjalide tehnoloogia uurimisele suurt tähtsust.1989. aastal kirjutas üle 200 Ameerika teadlase aruande „Material Science and Materials Engineering in the 1990s”, mis viitab sellele, et 5 kuuest materjalitüübist, mida valitsus toetab, on kulumiskindlad materjalid.Spetsiaalsed kulumiskindlad materjalid ja tootetehnoloogiad moodustasid suure osa „Ameerika riikliku võtmetehnoloogia” aruandest, mida ajakohastati aastatel 1995–2001 iga kahe aasta järel. Kultuuri-, spordi-, teadus- ja tehnoloogiapoliitika uurimisinstituut tõi välja 100 olulist tulevikku mõjutavat teemat.Üle poole teemadest olid uued materjalid või teemad, mis sõltuvad uute materjalide väljatöötamisest ning enamik neist Mõned on kulumiskindlad materjalid.Euroopa Liidu kuues raamprogramm ja Lõuna-Korea riiklik programm on kandnud kulumiskindlate materjalide tehnoloogia ühe võtmetehnoloogiana oma viimastesse tehnoloogilistesse arengukavadesse, et pakkuda olulist tuge.Kõik riigid rõhutavad kulumiskindlate materjalide silmapaistvat rolli oma riigi majanduse arendamisel, riigi julgeoleku tagamisel, inimeste tervise parandamisel ja inimeste elukvaliteedi parandamisel.

Klassifikatsioon
Kulumiskindlate toodete klassifikatsioon
Kasutusala vaatenurgast võib kulumiskindlad tooted jagada kahte ossa: pinnakulumiskindlad ja mehaanilised kulumiskindlad.Laialdaselt kasutatav metallurgiakaevanduste kuulveskites, tsemendi ehitusmaterjalides, soojusenergia tootmises, suitsugaaside väävlitustamises, magnetilistes materjalides, kemikaalides, kivisöevee lägas, graanulites, räbus, ülipeenes pulbris, lendtuhas, kaltsiumkarbonaadis, kvartsliivas ja muudes tööstusharudes .


Postitusaeg: 30. detsember 2021